Dostawa i jej koszt

1. Sprzedawca wysyła towar własnym transportem, transportem producenta lub firmą kurierską, w zależności od miejsca dostawy i rodzaju produktu. Sprzedawca na stronie Sklepu, przy ofertach sprzedaży towaru, w osobnej zakładce podaje oferowane przez niego sposoby dostarczenia rzeczy.

2. Jeżeli Kupującym jest konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać sprzedany towar Kupującemu, tj. nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

3. Kupujący o wybranym sposobie dostawy towaru poinformuje Sprzedawcę. Kupujący może odebrać towar osobiście, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu.

4. Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokonanej wysyłce towaru poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

5. Koszt transportu towarów na terenie Polski przesyłką standardową do 31kg wynosi: 25zł brutto przy przedpłacie, płatność przy odbiorze wynosi 35zł brutto.


 

1. Koszt transportu produktów na terenie Polski przesyłką Paletową wynoszą:

Pocztą Polską (tylko przedpłata):

- do 1000kg paleta EURO – 300zł brutto (czas realizacji do 7 dni) za pobraniem 350zł brutto.


 

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż także na terenie Krajów UE. Koszty dostawy na terenie Europy ustalamy indywidualnie, drogą elektroniczną na adres biuro@dorp.pl (z racji różnych odległości i kosztów wysyłki lub transportu) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

3. Termin dostawy jest orientacyjny i wynosi do 7 dni roboczych, obejmuje zarówno okres realizacji zamówienia po stronie Sprzedającego, jak również czas dostawy przez Przewoźnika, z zastrzeżeniem § 7 ust.8 Regulaminu.